تبلیغات
zanashoei - نکته برای عشق ورزیدن به همسر خود


40 نکته برای عشق ورزیدن به همسر خود

یک یادداشت عاشقانه برای او بنویسید

*

از محل کار خود فقط برای " سلام گفتن " تلفن کنید.

*

قبل از خروج خداحافظی کنید.

*

پدر و مادر همسرت را به شام دعوت کن.

*

یک لطیفه برای او تعریف کنید.

*

یک لطیفه برای او تعریف کنید.

*

او را به آرامی نوازش کنید.

*

با هم به پیاده روی کنید.

*

یک سی دی آهنگ های شاد برای او تهیه کنید.

*

اشتباه های خود را بپذیرید.

*

بگویید : " دوستت دارم "

*

شب به خیر گفتن را فراموش نکنید .

*

هنگامی که از چیز های مورد علاقه خود صحبت میکند با علاقه گوش کنید.

*

قابل اعتماد باشید.

*

حرف های او را فوراً به مادرتان نگویید.

*

به جای گله و شکایت به او بگوئید چه چیزی را ترجیح میدهید .

*

برایش گل بفرستید.

*

از کارهای او در جمع تعریف کنید .

*

پیشنهاد کمک را فراموش نکنید.

*

آنچه را نمیدانید از او بپرسید.

*

وقتی قصد دارید دیرتر از همیشه بیایید به او اطلاع دهید.

*

او را برای شام به یک رستوران شیک دعوت کنید . مثل روزهای دوستی یا نامزدی.

*

با هم کارتون ببینید.

*

او را به کنسرت خواننده مورد علاقه اش ببرید.

*

با هم به خرید بروید.

*

هیچ وقت دروغ نگویید.

*

عکس های قدیمی را با هم نگاه کنید.

*

در رختخواب برایش صبحانه سرو کنید.

*

در جمع دست او را در دست بگیرید.

*

بهترین دوست او باشید.

*

عکس او را روی صفحه موبایلتان قرار دهید .

*

با هم مطالعه کنید.

*

زمانی که انتظار ندارد بی مقدمه او را ببوسید.

*

به او بگویید باعث افنخار شماست.

*

با هم بازی های کودکی را تکرار کنید.

*

برایش یک عروسک بخرید.

*

تمیز باشید.

*

گاهی در سکوت فقط او را نگاه کنید و موهایش را نوازش کنید.

*

نسبت به تغییرات او حساس باشید.

*

بگویید به چه چیزی در او بیشتر علاقه دارید.

*

یک یادداشت عاشقانه در کیف او قرار دهید.